سامانه ثبت نام و درخواست غرفه در جمعه بازار پروانه

قوانین و مقررات درخواست غرفه
در جمعه بازار پروانه، فقط می توانید لوازم آنتیک، دست سازه ها، صنایع دستی و لباس های سنتی ارایه نمایید.
فروش مواردی همچون لوازم آرایشی، بهداشتی و مواد غذایی و محصولات خارجی اکیدا ممنوع می باشد.
همراه داشتن کپسول آتش نشانی 4 کیلویی برای گرفتن غرفه الزامی است.
قبل از اقدام به ثبت نام و رزرو غرفه، مطالعه راهنمای کامل درخواست غرفه الزامی است.


Web Statistics